Informatie


YOGA

Yoga is een eeuwenoude traditie uit India. Het woord yoga is afgeleid van het Sanskriet woord ‘yuj’, dat ‘verenigen’, ‘verbinden’ betekent en verband heeft met het woord juk. Een juk verbindt twee delen tot één. Yoga werkt zowel door in het lichaam als de geest en laat je ervaren dat de twee één zijn en dat er geen afscheiding is. Yoga gaat om één worden, één zijn.

Hatha yoga wordt ontleed in ‘Ha’, ‘tha’ en ‘yoga’. ‘Ha’ betekent de zon, ‘Tha’ betekent de maan en Yoga is de verbinding (tussen zon en maan). Zon en maan staan symbool voor de polariteiten in het menselijk wezen. Die tegenstellingen zijn; het actieve tegenover het passieve, het mannelijke tegenover het vrouwelijke, het koude tegenover het warme, de inademing tegenover de uitademing, boven en onder, binnen en buiten enz. Met yoga is men is in staat deze tegendelen in zichzelf bewust te worden, met elkaar in verbinding te brengen en in éénheid te laten samenklinken.

In ieder mens bevinden zich polariteiten, deze polariteiten worden van daaruit in de buitenwereld geprojecteerd. Met yoga leert men om de tegendelen in zichzelf te kennen, te beheersen en te gebruiken.

De yoga stelt zich ten doel de mens weer met zichzelf te verbinden. De mens zichzelf te laten worden; te laten ervaren dat hij/zij een éénheid is, thuis is bij zichzelf, ziet, ademt en leeft vanuit zijn eigen middelpunt.

Het beoefenen van yoga is het bewandelen van een lange weg; het is een wijze van leven; het is een manier van omgaan met jezelf, je bezighouden met je eigen lichaam en de eigen geest. Het is een leerproces met het doel bewust te worden van wat het wezenlijke, het dragende is van het eigen zelf. Door de lichamelijke en geestelijke oefeningen wordt het lichaam gezond en ervaart een evenwicht, dat doorwerkt op de geest.

bronnen:

Jogchum Dijkstra, Hatha yoga. Werkboek (Haarlem 1978)
J.L. Plenckers, Yogavidya chakravidya (Amsterdam 1992)

Home