Privacyverklaring


UW PRIVACY

Voor een goede financiële administratie, ledenadministratie en informatieverstrekking is het noodzakelijk dat ik, een dossier aanleg. De gegevens uit uw dossier worden hoofdzakelijk gebruikt voor de financiële administratie en informatieverstrekking over belangrijke en lopende zaken. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bij het boeken van de lessen in ons centrum stemt u automatisch in met ons beleid inzake de Privacyverklaring en onze Algemene voorwaarden.

 

PRIVACYVERKLARING

The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn gevestigd aan Haven 4A 2161 HK Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.theessenceoflife.nl
info@theessenceoflife.nl
Haven 4A
2161 HK Lisse
+31 6 24751584

Persoonsgegevens die wij verwerken
The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Bij inschrijving voor een dienst door personen jonger dan 16 jaar, is toestemming van ouders of voogd noodzakelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw emailgegevens direct uit het systeem verwijderd. Gegevens die voortkomen uit een ingevuld formulier zoals een inschrijfformulier voor een bepaalde dienst, dienen 7 jaar lang bewaard blijven voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals boekhouder en webhost, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@theessenceoflife.nl. Binnen 4 weken wordt op uw verzoek gereageerd.
The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@theessenceoflife.nl