Coaching in Beweging


De Natuur Werkt!

De natuur is de ideale omgeving om in beweging te komen. De natuur biedt letterlijk ruimte om nieuwe wegen in te slaan. De fysieke beweging van het lopen of hardlopen bevordert ook de psychische beweging. Iedereen kan deelnemen aan Mind & Motion Coaching in beweging

De natuur biedt rust, ruimte, stilte, inspiratie en energie. Zaken die in het dagelijkse leven vaak ontbreken. De schoonheid van de natuur en de voortdurende cyclische verandering werkt relativerend. Flora en fauna, ecosystemen, de seizoenen, de elementen, het weer: het zijn prachtige spiegels voor ontwikkelingsprocessen. De natuur is oordeelloos en authentiek, alles heeft zijn eigen plaats en is wat het is.

Contact met de natuur zorgt voor contact met je eigen natuur en draagt bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit, creativiteit en effectiviteit.

Wandel en Hardloopcoaching
Vanuit jouw coachvraag of persoonlijk doel gaan we samen op pad door de natuur en al wandelend of hardlopend vindt de coaching plaats. Elkaar niet hoeven aankijken vergemakkelijkt het praten over gevoelige onderwerpen. Stiltes zijn vanzelfsprekend en beslissen is eenvoudiger in de rust en ruimte van de natuur.

Onderweg maken we gebruik van symbolen en metaforen uit de natuur, zoals een boom, een landschap, dier en andere zaken die zich aandienen in het hier en nu.

Inspiratie uit de natuur
In de natuur vind je talloze thema’s die relevant zijn voor jouw persoonlijke ontwikkeling:

  • Ritme: wat is jouw natuurlijke ritme en tempo
  • Kracht: hoe verhoud je je tot natuurkrachten, beweeg je mee of bied je weerstand
  • Kwetsbaarheid: alles is ooit klein begonnen. Hoe zou het zijn als je een klein begin koestert en beschermt? Waar zou dat toe kunnen leiden?
  • Stroming: het leven kent geen stilstand. Bewegend water schept zelf oevers. Een smal stroompje groeit uit tot een rivier.
  • Energie: hoe ga jij om met jouw energie? De natuur is een en al flow. Als je langs het strand loopt, de zee hoort, de wind en de zon voelt, dan begint de energie te stromen.
  • Groei: het groeiproces van planten en bomen is een metafoor voor het leven van de mens. Een boom straalt enorme kracht uit, ook met afgebroken takken, kale plekken en andere kwetsuren. De wortels zorgen voor gronding en voeding. Hoe zit het met jouw wortels? Hoe zou het zijn als je zo krachtig staat als een boom?
  • Seizoenen: elk seizoen heeft zijn eigen kenmerken, nieuwe groei in de lente, bloei en kruisbestuiving in de zomer, vruchten plukken en loslaten in de herfst, rusten in de winter.
  • Waarneming en verwondering: het begin van inspiratie. In de natuur zijn er volop mogelijkheden om te werken met open waarneming via alle zintuigen en via ervaring en beleving.