Disclaimer


DISCLAIMER

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen. Het gebruik van de informatie op The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden op The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn op welke manier dan ook.

Deze website bevat bovendien ook links naar websites van derden, welke uitsluitend voor het gemak van de gebruiker worden verstrekt, zonder enige zeggenschap of controle over de inhoud van desbetreffende websites. The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn is daarom ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten.

  1. Informatieve doeleinden

De medische informatie op deze website geeft slechts een indicatie van wat jij van The Essence of Life, Centrum van BewustZijn zou kunnen verwachten. Ook alle adviezen, praktische tips etc. zijn slechts een indicatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Niemand zal op basis van deze informatie, bij wie dan ook, een schadeclaim kunnen indienen, of hoe dan ook verhaal kunnen halen. Iedere zelfbehandeling is voor eigen verantwoording. The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn doet geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.

De toepassing van The Essence of Life, Centrum van BewustZijn is, in welke vorm dan ook, GEEN vervanging van een medische behandeling of ingreep. Het consult en de deelname aan lessen of trajecten is bedoeld voor mensen die GEEN behandeling of medische ingreep (meer) nodig hebben en die geen spoedeisende ziektes of aandoeningen hebben. Bij klachten of ziekte is de medisch arts, specialist of apotheker de aangewezen persoon om hulp te verlenen. Volg altijd hun adviezen en voorschriften.

  1. Niet aansprakelijk

De eigenaar van de website, Marjolein Meershoek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de door de lezer toegepaste adviezen en ideeën. The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn sluit alle aansprakelijkheid uit voor de directe en indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van de website www.theessenceoflife.nl en/of door storingen in de toegankelijkheid van de website. The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn houdt zich het recht voor de informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.

  1. Samenwerking met reguliere geneeskunde

The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn houdt zich uitsluitend bezig met de vijf biologische natuurwetten, zoals ontdekt door dr. Geerd Ryke Hamer. Dit wil zeggen dat The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn zich distantieert van overige uitingen, gedrag, meningen en uitspraken van dr. Geerd Ryke Hamer. In tegenstelling tot dr. Geerd Ryke Hamer zelf, sommige Hamerse stromingen en sommige Germaanse Geneeskunde- stromingen, wijst The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn de reguliere geneeskunde niet af. The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn wijst u er op dat u bij lichamelijke, psychische, psychiatrische of andere klachten, in welke vorm dan ook, naast Body Mind Release en Biologika altijd een medisch gekwalificeerde arts moet raadplegen. De methodiek van Body Mind Release is uitstekend te combineren met complementaire reguliere en alternatieve behandelingsvormen. De informatie die u verkrijgt via The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn mag dan nooit als vervanging van de behandeling door een arts dienen. Houd er rekening mee dat de informatie op deze website niet is geëvalueerd door medische deskundigen. De informatie dient dus niet te worden opgevat als medisch advies.

  1. Auteursrechtelijke bescherming

De website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Het is de gebruiker niet toegestaan om enige in deze website weergegeven informatie te wijzigen, te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, op welke media dan ook, in wat voor manier dan ook te vertonen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marjolein Meershoek van The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn. Overtreding van dit artikel zal leiden tot gerechtelijke vervolging.

  1. Privacywetgeving

Met uw gegevens wordt volgens de privacywetgeving omgegaan, waarbij ze enkel en alleen worden gebruikt om u te informeren over wetenswaardigheden, aanbiedingen en nieuws. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

  1. Geen garanties

The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn garandeert niet dat bestanden, software, hyperlinks of andere informatie op de website vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar met een hyperlink wordt verwezen.

Hartelijk dank voor je medewerking en begrip!
The Essence of Life, Centrum voor BewustZijn