Bedrijven


BODY MIND RELEASE VOOR DE MEDEWERKERS

Je medewerkers zijn de belangrijkste spil in je bedrijf, daarom is het belangrijk dat je oog blijft houden voor je medewerkers. Gaat het goed met je medewerkers en zitten zij lekker in hun vel, dan is dat zichtbaar op de werkvloer en komt de kwaliteit van het werk ten goede.

Het voorkomen van (werk) stress bij de medewerkers is zeer belangrijk. Wanneer hier weinig aandacht aan wordt besteed is de kans op uitval groot en kunnen de kosten voor het bedrijf hoog oplopen.

Body Mind Release, als basis van het BewustZijnstraject, is een effectieve methode die een medewerker in een relatief korte tijd, weer in zijn/haar kracht zet zodat de medewerker het werk weer met gezonde focus en energie kan hervatten.

 

PREVENTIE EN VERZUIM

In ons leven maken we allemaal  wel eens belastende privé- en werksituaties mee, die ons fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal raken. Belastende situaties dwingen de medewerker soms om een stap terug te doen en rust te nemen.

Er zijn veel klachten, die uiteindelijk kunnen leiden tot verzuim. Denk hierbij aan stress, spanning, angsten, vermoeidheid, onzekerheid, somberheid en depressie. Afhankelijk van de klachten van een medewerker kan er worden gekozen om Body Mind Release preventief in te zetten om te voorkomen dat de medewerker uitvalt en er (langdurig) verzuim ontstaat of wanneer de medewerker al in het verzuimtraject zit vanwege (langdurige) ziekte, dan kan het BewustZijnstraject met als basis Body Mind Release worden ingezet voor een spoedige, duurzame en vitale re-integratie.

De interventies zijn breed inzetbaar bij o.a.:

 • Fysieke klachten
 • Gevoelens van stress, spanning en onrust
 • Gedragsproblemen en verslavingen
 • Traumaverwerking
 • Burn-out
 • Veel sociale en werk gerelateerde problemen
 • Somberheid en depressieve klachten
 • Negatief denken en piekeren
 • Angst, paniekaanvallen en onzekerheid
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Vermoeidheid, lusteloosheid, vastzitten en tot niets komen
 • Niet meer kunnen genieten
 • Afhankelijkheidsgevoelens
 • Slaapproblemen

Unieke methode

Wat de Body Mind Release methode zo uniek maakt is dat de focus vooral ligt op bewustwording en het loslaten van de werkelijke oorzaak van de klachten die de medewerker ervaart.

Onderzoek toont aan dat de klachten die iemand ervaart voor 95% worden veroorzaakt door hoe iemand zich voelt, denkt, handelt en reageert. Daarbij hebben we het over de belemmerende gevoelens, overtuigingen, angsten en onbewuste programmeringen oftwel ballast.

De methodiek en aanpak is:

 • Breed inzetbaar
 • Gericht op innerlijke oorzaak van klachten
 • Bewezen effectief
 • Resulteert in een snelle en duurzame re-integratie
 • Betrokken en oprechte begeleiding, ik ben er voor jou!!
 • Zelfverantwoordelijkheid van cliënt

 

MIJN WERKWIJZE

 • Maatwerk is belangrijk, ik luister naar de wens van zowel de werkgever als de werknemer. De werknemer dient voor 100% gemotiveerd te zijn om het BewustZijnstraject te volgen. Het vraagt namelijk motivatie, doorzettingsvermogen en een zelfstandige aanpak.
 • Duur van het traject; Body Mind Release neemt tussen de 7 en 10 weken in beslag. Iedere week vindt er een individuele sessie plaats. Aan het begin van het traject ontvangt de medewerker een werkmap en krijgt wekelijkse opdrachten mee naar huis. Twee keer per dag  gaat de medewerker met deze oefeningen aan de slag. Na het traject heeft de medewerker een tool in handen, die hem in staat stelt om zelfstandig verder te gaan om het positieve en blijvende resultaat te stimuleren.
 • Begeleiding; de medewerker wordt gedurende het hele traject persoonlijk begeleid. Ik neem de tijd voor de medewerker en ben ook buiten de sessies om voor ondersteuning bereikbaar.
 • Het traject wordt ondersteund met Yoga, Ademoefeningen en Biologika, de Nieuwe Medicina 

 

BEWUSTZIJNStraject (10 weken) is inclusief:

 • Cliënten brochure/werkmap
 • Persoonlijke ingesproken (wekelijkse) opname, waar de medewerker thuis mee aan de slag gaat.
 • 7 sessies Body Mind Release en 2 nazorg momenten
 • Yoga
 • Ademoefeningen
 • Bewustwording van Biologika, de Nieuwe Medicina

Kosten: 1395 EURO

 

De Body Mind Release methodiek is ontwikkelt door Hans de Waard. Voor meer informatie verwijs ik u naar bodymindreleasenederland.nl 

Wilt u als werkgever meer weten over deze unieke aanpak bij verzuim? Geef me een half uur van uw kostbare tijd, dan leg ik u uit wat Body Mind Release voor u en uw medewerkers kan betekenen. Neem contact op met mij via info@theessenceoflife.nl